ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាសយដ្ឋាន

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យ៖ ២៧-០៥ #, ប្លុកខាងកើត, តំបន់យីហៃ, ផ្លូវជៀងយ៉ាង, ណានសាន, ស៊ីនចិន, ៥១៨០៥៤

អាស័យដ្ឋានរោងចក្រ៖ ជាន់ទី ៥ អាគារទី ៤ ឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាហ័ងហ្វេងផ្លូវហ្វុងតាំងហ្វូហ្វូងស្រុកបាវយានខេត្តហ្សេនចិន ៥១៨០០០

ទូរស័ព្ទ

+៨៦ ៧៥៥ ២៦០៧ ៣៣៤៩

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង